تبلیغات
Loading by : javacity

zagrosmusic - sms کوردی

zagrosmusic

! به وب ما خوش آمدید

صفحه نخست تماس با ما RSS 2.0

درباره ما


پیام مدیر :
مدیر سایت :kami4

آمار سایت

تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروزرسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید در :
» کاربر: Admin

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن ! به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید ! ذخیره كردن صفحه! اضافه کردن این وبلاگ به علاقه مندیها! لینک RSS

site map site map ror html site map
Add to Technorati

طراح قالب

طراح قالب :

Template.IRANMOB.tk

برای تبادل لینک اول ما را لینک کنید سپس به ما اطلاع دهید تا ما شما را لینک کنیم

sms کوردی

نوشته شده توسط : kami4

هیج كات لة خودا مةباریرةوةكة

مولكى هةموو دنیا بدات بةتو ،

هةمیشة لة خوا داوا بكة كة

ئةو كةسةى بوتو وةك هةموو دنیا وایة

نةیبةخشیتة كةسیكى تر ...
گرنگ نی یة بةیانى چی روو دةدات ،

گرنگ ئةوةیة كة ئةمرو خوشم دةویت ،...

گرنگ  نیة بةیانى لة كوی دةبیت ،

گرنگ ئةوةیة لة هةركوى بیت خوشم ئةوییت ...

گرنگ نیة تا ئةبةد لةكةلم بیت ،

گرنگ ئةوةیة تا ئةبةد خوشم ئةوییت ...

گرنگ ئةوة نیة كة كی ئةبیت بةنسیبم ،

گرنگ ئةوةیة خوشةویستى تو بو بةنسیبم ...
تو + عةشق = زیان ...

زیان + تو = ئارامى ...

من + تو = خوشةویستیةكى شیتانة ...

زیان - تو = مردن ...
یةك بةرد بةسة

بو شكاندنى شوشةیةك ،

یةك رستة بةسة

بو بریندار كردنى دلى كةسیك ،

یةك جركة بةسة

بو عاشق بوون ،

یةك دوستى وةك توو بةسة

بو هةموو زیانم ...
زیان وةك شةترةنج وایة ، كاتیك

نایزانیت هةموان حةز دةكةن

فیرت بكةن ، كاتیك فیر بوویت

هةموان حةز دةكةن بییان بدورییت ...
ناوى دوو كول ببة

بة بیتى " خ " دةست بیبكات ..................

(خوم)(خوت) ...
كة باران بارى برو لةبةر بارانةكة بوةستةو ،

دةست بةرز بكةرةوة .........

جةند دلوبت كرتةوة تو هیندةى ئةو دلوبانة منت خوش دةویت ،

بةلام من هیندةى ئةو دلوبانةى كة نةتكرتوتةوة

خوشم دةوییت ....
هةركات توانیت بةفر رةش بكةیت ،

هةركات توانیت لة زیر ئاودا هةناسةیةكى قول هةلبكیشیت ،

ئةوكاتة دةتوانم فةرامووشت بكةم ....